Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Czułe Kadry Fotografia Portretowa gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.portret.czulekadry.pl (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony Czułe Kadry Fotografia Portretowa.W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło swoje obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). W związku z nim jesteśmy zobowiązani do poinformowania o następujących faktach i uprawnieniach:

1. Administratorem danych osobowych jest firma MESMER Tomasz Kołomyjski z siedzibą w Jadwisinie . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, informacje dotyczące Waszej sesji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez rok od wysłania zapytania.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

Osobowe dane identyfikacyjne

Możemy zbierać osobowe dane identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą Stronę, wypełniają formularz kontaktowy oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na naszej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać naszą Stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane ze Stroną.

Nieosobowe dane identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne na temat Użytkowników, ilekroć wchodzą oni w interakcję z naszą Stroną. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z naszą Stroną, na przykład system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki Cookies przeglądarki internetowej

Nasza Strona może wykorzystywać pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkowania.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Czułe Kadry Fotografia Portretowa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. W takim przypadku ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Jak korzystamy z zebranych informacji

Czułe Kadry Fotografia Portretowa gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do następujących celów:

1. Aby poprawić naszą Stronę.

Nieustannie dążymy do udoskonalania swojej strony internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Użytkowników.

2. Aby poprawić obsługę klienta.

Informacje Użytkowników pomagają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby pomocy technicznej.

3. Aby administrować treścią, promocją lub inną funkcją witryny.

Informacje użytkowników pozwalają nam umieszczać na Stronie treści na tematy, które wydaje nam się, że będą dla nich interesujące.

4. Aby wysyłać wiadomości e-mail.

Adres e-mail Użytkowników, który umożliwia przetwarzanie zamówień, będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania i / lub inne prośby lub pytania. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail może skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej Strony.

W jaki sposób chronimy Twoje informacje

Wykorzystujemy odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na mojej Stronie. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Stroną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona za pomocą podpisów cyfrowych.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

NIE sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy osobowych danych identyfikacyjnych użytkowników innym osobom. Możemy udostępniać ogólne zagregowane informacje demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi odwiedzających Stronę i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

Witryny stron trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć na naszej Stronie reklamy lub inne treści zawierające linki do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy zawartości ani linków, które pojawiają się w tych witrynach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez witryny internetowe powiązane z naszą Stroną. Poza tym te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą ciągle się zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć swoją politykę prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja w jakiejkolwiek innej witrynie, w tym witrynach, które mają link do naszej Strony, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Czułe Kadry Fotografia Portretowa ma prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja niniejszych warunków

Korzystając z tej Strony, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Strony. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej Strony lub Twoich powiązań z tą witryną, skontaktuj się z nami na: info@czulekadry.pl lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.